Vizyon

Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin temel vizyonu  dil öğretiminde çağdaş yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin dil öğrenme sürecine katkıda bulunan, öğrencilerin okuma-anlama, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştiren, kültürel farkındalıklarını arttıran yenilikçi eğitim-öğretim uygulamalarında seçkin ve öncü bir merkez olmanın yanında yaptığı faaliyetler ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir dil öğretim merkezi olmaktır.