Müdür


Doç.Dr. Faruk GÖKÇE

(Müdür V.)

            1975 yılında doğdu. Lisans eğitimini 1996 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Yüksek lisans derecesini, 2000 yılında Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili bilim dalında aldı. Doktorasını 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili bilim dalında tamamladı. 2001-2007 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Araştırma Görevlisi ve Doktor olarak görev yaptıktan sonra 2008 yılında Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. Gramerleşme Teorisi ve Türkçe Fiil Birleşmeleri (2013) ve Genetik Dil Bilime Giriş (2015) adlı iki kitabı bulunan Gökçe, çeşitli tarihlerde İngiltere (Manchester), Polonya (Krakow) ve Moğolistan’da (Ulanbator) misafir öğretim üyesi ve araştırmacı sıfatıyla görev yaptı.