VİROLOJİ ANABİLİM DALI English

VİROLOJİ ANABİLİM DALI

   

(Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr. Neval Berrin ARSERİM

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8678

nevalb@dicle.edu.tr


Arş.Gör. Berfin KADİROĞLU

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 

berfink@uludag.edu.tr


TARİHÇE


Veteriner Fakültesi 11.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulan, takiben 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında hizmete girmiş olup, Anabilim Dalımız Klinik Öncesi Bilimler Bölümü içerisinde yer almıştır. Fakültenin ilk yıllarından itibaren 2013 yılına kadar Yrd. Doç. Dr. Hüseyin PULAT Anabilim Dalımıza ait derslerin eğitimini vermiştir. Anabilim Dalı başkanı Doç. Dr. Neval Berrin ARSERİM olup, 2016 yılından itibaren teorik derslere girmek üzere Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı başkanı Doç. Dr. Metin GÜRÇAY görevlendirilmiştir. Aynı zamanda Anabilim Dalına 2015 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında atanan Araş. Gör. Berfin KADİROĞLU Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimi görmektedir.

ANABİLİM DALI HAKK  INDA

Anabilim Dalında lisans eğitimine yönelik olarak "Viroloji" ve ‘Viral Zoonozlar’ dersleri  verilmektedir. 

ÇALIŞMA ALANLARI

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR


DUYURULAR