MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI English

MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI


(Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr. Neval Berrin ARSERİM

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8678

nevalb@dicle.edu.tr

Doç.Dr. Simten YEŞİLMEN ALP

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8626

simten@dicle.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Nurdan KARACAN SEVER

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 

nurdan.karacan@dicle.edu.tr


TARİHÇE


1992 yılında kurulan Veteriner Fakültesi’nde Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 1993– 1994 Eğitim- Öğretim yılından itibaren eğitim öğretime devam etmektedir.


ANABİLİM DALI HAKKINDA


Anabilim Dalı’mız bünyesinde 2 Doç. Dr. ve 1 Dr. Araş. Gör. olmak üzere toplam 3 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda güz ve bahar yarıyıllarında toplam 5 zorunlu (Mikrobiyoloji I ve II, İmmunoloji ve Seroloji, Epidemiyoloji, Kanatlı Hayvan Hastalıkları) ve 2 seçmeli (Bakteriyel Zoonozlar, Mikrobiyolojik Tanı ve Yöntemleri) lisans dersi verilmektedir.


ÇALIŞMA ALANLARI

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda infeksiyöz hastalıkların teşhisi amacıyla hayvanlarda hastalık oluşturan mikroorganizmalar (bakteriyel ve mikolojik), hayvanlardan insanlara bulaşabilen mikroorganizmalar (bakteriyel ve mikolojik), çevre kaynaklı mikroorganizmalar incelenmektedir.


YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

DUYURULAR