DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI English

DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI

   

(Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ferit ÖZMEN

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8667

ferit-ozmen@hotmail.com

Biyolog Dr. Uğur ŞEKER

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8672

ugur.seker@dicle.edu.tr


TARİHÇE


Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalımız 2007 yılına kadar Hastalık ve Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığı’na bağlı Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı bünyesinde faaliyetlerini sürdürmüştür. 2007 yılında Veteriner Fakültelerinde yeni bölümlerin kurulması kapsamında Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı bünyesinden ayrılarak Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı adıyla Klinik Bilimler Bölüm başkanlığına bağlanmıştır.

Anabilim Dalının kuruluşundan itibaren yürütülen bilimsel araştırmalar ve uygulamalar, Türkiye’de hayvanlarda üreme ve üreme biyoteknolojisi ile ilgili konuları içermektedir.

Anabilim dalı bünyesinde; evcil hayvanlarda üreme biyoteknolojisi (östrusun uyarılması, spermanın alınması ve dondurulması, in-vitro ve in-vivo embriyo eldesi, suni tohumlama, embriyo transferi) konularında Ar-Ge çalışmaları ve saha uygulamaları yapılmaktadır. Çiftlik ve pet hayvanlarında üreme problemlerinin teşhis ve tedavisi ile üreme performanslarının arttırılması alanında kullanılan yöntemlerin öğretildiği ve araştırıldığı bilim dalıdır.

Son yıllarda araştırıcılar; sığırlarda in-vivo embriyo üretimi ve transferi, koyunlarda in-vitro embriyo eldesi, koçlarda spermanın dondurulması ve suni tohumlama ve koyunlarda östrus senkronizasyonu ile ilgili saha uygulamaları ve araştırma konuları üzerine yoğunlaşmıştır.


ANABİLİM DALI HAKK INDA

2007 yılında kurulan Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, bir Doktor Öğretim Üyesi ve bir Biyolog Dr. ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Anabilim Dalı bünyesinde; Sperma ve Embriyo Araştırma Laboratuvarı ve Öğrenci Uygulama Laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuar faaliyetleri kapsamında; erkek hayvanlarda fertilite raporu, sperma analiz (kullanıma uygunluk) raporu, boğa, aygır, koç, teke, köpek, horoz ve hindilerden spermanın alınması, dondurulması ve yetiştirici adına muhafaza edilmesi gibi hizmetler verilebilmektedir.


ÇALIŞMA ALANLARI

    Evcil hayvanlardan spermanın alınması, sulandırılması, kısa süreli saklanması ve dondurularak uzun süreli saklanmasına yönelik yöntemlerinin geliştirilmesi, dişi hayvanlarda gamet hücreleri ve embriyoların dondurulması, embriyo transferi çalışmaları, farklı tohumlama yöntemleri ile (laparoskopik, rekto-vaginal, servikal, intra uterin) suni tohumlama çalışmaları. Çiftlik hayvanlarında üremenin kontrolü, östrusların uyarılması, östrus ve ovulasyon senkronizasyonu ve sabit zamanlı suni tohumlama programlarının geliştirilmesi.

    YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

    • T.C. Kalkınma Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen “Diyarbakır İlinde Mandalarda Embriyo Transferi-Çekirdek Sürü Yöntemiyle Verimlerin, Yetiştirici Kazancının ve İstihdamın Arttırılması” projesi.


    DUYURULAR