BESİN-GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI English

BESİN-GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI(Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr. Hüsnü Şahan GÜRAN

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8673

sahanguran@yahoo.com

Prof.Dr. Aydın VURAL

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8621

avural@dicle.edu.tr

(Şırnak Üniversitesi Rektörü)

Prof.Dr. Mehmet Emin ERKAN

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8640

eminerkan@dicle.edu.tr

                                  

   

Arş.Gör.Dr. Halil DURMUŞOĞLU

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8685

halil.durmusoglu@dicle.edu.tr

Öğr.Gör. Uğur UÇAR 

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8666

ugur.ucar@dicle.edu.tr  

 


TARİHÇE


ANABİLİM DALI HAKKINDA


Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Veteriner Fakültemizde insan tüketimine sunulan hayvansal gıdaların üretim teknolojileri (sucuk, pastırma, salam, sosis, süt, yoğurt, peynir vb), gıda güvenilirliği, gıda hijyeni, et muayenesi, veteriner halk sağlığı ve gıdaların analizleri konusunda faaliyet yürütmektedir.

Anabilim Dalımız halk sağlığı ve hayvan sağlığı açısından yetkin, iyi eğitimli ve uygulama becerisine sahip veteriner hekimler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Gıda sektörü tarafından ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanların (usta, usta yardımcısı vb) teorik ve uygulamalı eğitimleri; gıda sektöründe faaliyet gösteren özel ve kamu görevlilerinin gıda hijyeni eğitimleri Anabilim Dalımız tarafından verilmektedir. Bunun yanında Ana bilim dalımız alanında uzman (yüksek lisans ve doktora mezunu) veteriner hekim, gıda mühendisi ve diyetisyenler yetiştirmekte ve araştırma faaliyetleri ile bilimsel gelişime katkı sağlamaktadır.

Anabilim Dalımızda 2004 yılında Gıda Araştırma ve Kontrol Laboratuarı kurularak bölgedeki gıda analiz isteklerine, her yıl artan derecede cevap verilmeye başlanmıştır. Gıda Araştırma ve Kontrol Laboratuar’ımızda mikrobiyolojik, toksikolojik, serolojik ve fiziko-kimyasal gıda analizleri yapılmaktadır. Üniversitemize bağlı öğrenci, memur ve akademik personel yemekhaneleri ile sosyal tesislerin gıda ve hijyen denetimleri Anabilim Dalımız tarafından yapılmaktadır.

Anabilim Dalımızda 2004 yılında gıda mikrobiyolojisi laboratuvarı kurulmuştur.

2006 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenen proje kapsamında Süt ürünleri işleme ünitemiz kurulmuştur.

2010 yılında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje ile Gıda Mikrobiyolojisi laboratuarı hazırlık, ekim, inkübasyon ve yıkama birimleri altında yeniden yapılandırılmıştır. Aynı proje kapsamında PCR laboratuvarı, seroloji-toksikoloji laboratuvarı ve Gıda kimyası laboratuvarları kurulmuştur.

Anabilim Dalımız Tarafından Verilen Dersler

1. Lisans

a.Ders Programları

 

Kodu

Yarıyıl

Adı

T+U              

Kredi              

AKTS

BHT301

5

BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ(Zorunlu)

2+2

3

5

ETM401

7

ET HİJYENİ VE MUAYENESİ(Zorunlu)

2+0

2

3

SUT402

8

SÜT BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ(Zorunlu)

2+0

2

3

EBT501

9

ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ(Zorunlu)

1+1

1,50

2,50

VHS501

9

VETERİNER HALK SAĞLIĞI(Zorunlu)

1+0

1

2

SDB201

3

SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME(Seçmeli)

1+1

1,50

2,50

GKS301

5

GIDA KALİTE KONTROL SİSTEMLERİ(Seçmeli)

1+1

1,50

2,50

GHS301

5

GIDA ENDÜSTRİSİNDE HİJYEN VE SANİTASYON(Seçmeli)

1+1

1,50

2,50

  Detaylı ders programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

http://www.dicle.edu.tr/NewsDetail.aspx?id=f65e683d-8155-4a76-b1f1-26e4cb79f1f6

 

b.Sınav Programları

c.Ders İçerikleri

Detaylı ders içeriğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

http://obs.dicle.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0567366003330337798389203443233303311143732235485344603333632240

  2.Yüksek Lisans

a.Ders Programı

 1. Dönem Ders Planı                                                                       Ders Aşaması

Ders Kodu              

Ders Adı

Ders Durum

T

U

K

AKTS

SBE-512

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Zorunlu

(Ortak ders)

3

-

3

6

SBE-509

1  Uzmanlık Alan Dersi

Seçmeli

3

-

-

6

VBHT-429

Seminer Dersi

Seçmeli

0

1

0

0

VBHT 404

Temel gıda kimyası

Seçmeli

2

0

2

4

VBHT 420

Temel gıda analizleri

Seçmeli

3

2

4

6

VBHT 403

Temel gıda mikrobiyolojisi

Seçmeli

2

2

3

5

VBHT 407

Gıda muhafaza ilkeleri

Seçmeli

2

0

2

4

VBHT 414

Et muayenesi

Seçmeli

2

2

3

5

VBHT 424

Moleküler gıda analizleri

Seçmeli

2

0

2

4

VBHT 421

Zoonozlar

Seçmeli

2

0

3

4

VBHT 422

Gıda sanayiinde kullanılan starter kültürler

Seçmeli

2

0

2

4

VBHT 426

Temel beslenme ilkeleri

Seçmeli

2

0

2

4

VBHT 413

Gıda kontaminantları

Seçmeli

2

0

2

4

VBHT 411

Yumurta hijyeni

Seçmeli

2

0

2

4

VBHT 401

Et ve ürünleri teknolojisi

Seçmeli

2

2

2

4

VBHT 402

Süt ve ürünleri teknolojisi

Seçmeli

2

2

2

4

 1. Dönem Ders Planı                                                                       Ders Aşaması

Ders Kodu              

Ders Adı

Ders Durum

T              

U

K

AKTS

 

SEMİNER Dersi

Zorunlu

-

-

-

6

SBE-509

1  Uzmanlık Alan Dersi

Seçmeli

3             

-

-

6

VBHT 415

Süt ve süt ürünleri analizleri             

Seçmeli

2             

2

3

5

VBHT 405

Gıda güvenliği kalite yönetim sistemleri

Seçmeli

2             

0

2

4

VBHT 408

Temel gıda mevzuatı

Seçmeli

2             

0

2

4

VBHT 410

Kanatlı eti hijyeni

Seçmeli

2             

0

2

4

VBHT 412

Su ürünleri hijyeni ve teknolojisi

Seçmeli

2             

0

2

4

VBHT 416

Et ve et ürünleri analizleri

Seçmeli

2             

2

3

5

VBHT 417

Gıda ambalajlama teknolojisi

Seçmeli

3             

0

3

5

VBHT 418

Süt işletmelerinde hijyen ve sanitasyon

Seçmeli

2             

0

2

4

VBHT 419

Temel Laboratuar Teknikleri             

Seçmeli

2             

2

3

5

VBHT 423

Su hijyeni

Seçmeli

2             

0

2

4

VBHT 425

Gıda makinaları

Seçmeli

2             

0

2

4

VBHT 427

Gıda katkı maddeleri

Seçmeli

2             

0

2

4

VBHT 428

Gıda kaynaklı viral ve fungal riskler

Seçmeli

2             

0

2

4

VBHT 406

Gıda hijyeni ve sanitasyon

Seçmeli

2             

0

2

4

VBHT 409

Veteriner halk sağlığı

Seçmeli

2             

0

2

4

 1. Dönem Ders Planı                                                                           Tez Aşaması

Ders Kodu              

Ders Adı

Ders Durum

T              

U

K

AKTS

SBE-301

TEZ ÇALIŞMASI I

Zorunlu

-

-

-

30

SBE-509

Uzmanlık Alan Dersi

Seçmeli

3             

-

-

6

 1. Dönem Ders Planı                                                                           Tez Aşaması

Ders Kodu              

Ders Adı

Ders Durum

T              

U

K

AKTS

SBE-302

TEZ ÇALIŞMASI II

Zorunlu

-

-

-

30

SBE-509

Uzmanlık Alan Dersi

Seçmeli

3             

-

-

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b.Sınav Programları

 c.Ders İçerikleri

Detaylı ders içeriğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

http://obs.dicle.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=049132200377073668432230355403220234456362762197355753556038960

  3.Doktora

a.Ders Programı

 1. Dönem Ders Planı                                                                  Ders Aşaması

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Durum

T

U

K

AKTS

SBE-513

1  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Zorunlu

(Ortak ders)

3

-

3

6

SBE-510

2  Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

3

-

-

6

VBHT-401

Gıda Mikrobiyolojisi-I

Seçmeli

2

4

3

5

VBHT-402

Gıda Kimyası-I

Seçmeli

2

4

3

5

VBHT-454

 Seminer Dersi

Seçmeli

0

2

1

6

VBHT-414

Gıda Kontrolü ve Analizleri

Seçmeli

3

4

4

6

VBHT-411

Moleküler Gıda Mikrobiyolojisi

Seçmeli

2

4

3

5

VBHT-413

Su Analizleri

Seçmeli

2

4

3

5

VBHT-406

Mikotoksinler

Seçmeli

2

0

2

3

VBHT-407

Gıda Biyoteknolojisi

Seçmeli

2

0

2

2

VBHT-403

Beslenme İlkeleri

Seçmeli

2

0

2

3

VBHT-404

Su ÜrünleriMuayenesi             

Seçmeli

2

0

2

3

VBHT-405

Endüstriyel Mikrobiyoloji

Seçmeli

2

0

2

3

VBHT-408

Bal Muayene Metotları

Seçmeli

2

0

2

3

VBHT-409

Yumurta Hijyeni ve Muayenesi

Seçmeli

2

0

2

3

VBHT-422

Süt İşletmelerinde HACCP Uygulamaları

Seçmeli

2

0

2

5

VBHT-417

Kanatlı Eti Muayenesi ve Teknolojisi

Seçmeli

2

4

3

5

VBHT-418

Mezbaha Bilgisi ve Et  Muayenesi

Seçmeli

2

4

3

5

VBHT-419

Et İşletmelerinde HACCP  Uygulamaları

Seçmeli

2

0

2

3

VBHT-420

Et Sanayii Hijyeni

Seçmeli

2

0

2

3

VBHT-451

Gıda Alerjisi ve   Allergenler

Seçmeli

2

0

2

3

VBHT-452

Probiyotik ve   Prebiyotikler

Seçmeli

2

0

2

2

VBHT-453

Starter Kültürler

Seçmeli

2

0

2

2

VBHT-447

Gıda Toksikolojisi

Seçmeli

2

0

2

5

 1. Dönem Ders Planı                                                                    Ders Aşaması

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Durum

T

U              

K

AKTS

 

SEMİNER Dersi

Zorunlu

 

-

-

6

SBE-510

2  Uzmanlık Alan Dersi

Seçmeli

3

-

-

6

VBHT-415

Gıda Mikrobiyolojisi-II

Zorunlu

2

4

3

5

VBHT-416

Gıda Kimyası-II

Zorunlu

2

4

3

5

VBHT-431

Gıda Sanayii atıkları

Seçmeli

2

0             

2

3

VBHT-432

Peynir Teknolojisi

Seçmeli

2

0             

2

3

VBHT-433

İçme Sütü Teknolojisi

Seçmeli

2

0             

2

3

VBHT-434

Tereyağ Teknolojisi

Seçmeli

2

0             

2

3

VBHT-435

Dondurma Teknolojisi

Seçmeli

2

0             

2

3

VBHT-436

Süt Tozu Teknolojisi

Seçmeli

2

0             

2

2

VBHT-437

Yoğurt Teknolojisi

Seçmeli

2

0             

2

3

VBHT-438

Salam-Sosis Teknolojisi

Seçmeli

2

0             

2

2

VBHT-439

Salamura Et Ürünleri Teknolojisi

Seçmeli

2

0             

2

3

VBHT-440

Fermente Et Ürünleri Teknolojisi

Seçmeli

2

0             

2

3

VBHT-428

Et Bilimi

Seçmeli

2

0

2

5

VBHT-429

Süt Bilimi

Seçmeli

2

0

2

5

VBHT-427

Gıdalarda Organoleptik Muayene

Seçmeli

2

0

2

5

VBHT-421

Gıda ve Rekombinant DNA Teknolojisi

Seçmeli

2

0

2

3

VBHT-423

Organik Tarım ve  Hayvancılık

Seçmeli

2

0

2

3

VBHT-426

Et ve Et Ürünlerinde Histolojik Muayene             

Seçmeli

2

0

2

3

VBHT-442

Gıda Mevzuatı

Seçmeli

3

0

3

4

VBHT-443

Çevre ve Veteriner Halk Sağlığı

Seçmeli

3

0

3

4

VBHT-444

Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemleri

Seçmeli

2

0

2

4

VBHT-445

Gıda Ambalajlama Teknikleri

Seçmeli

2

0

2

3

VBHT-446

Enstrumantal Analizler

Seçmeli

2

0

2

5

VBHT-448

Süt Sanayii Hijyeni             

Seçmeli

2

0

2

3

VBHT-449

Konserve Üretim Teknolojisi

Seçmeli

2

0

2

3

VBHT-450

Hayvansal Gıdalarda   Veteriner İlaç Kalıntıları

Seçmeli

2

0

2

3

VBHT-451

Gıda Alerjisi ve   Allergenler

Seçmeli

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 1. Dönem Ders Planı                                                                      Ders Aşaması

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Durum

T

U

K

AKTS

 

Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık Dersi

Zorunlu

 

 

-

30

SBE-510

2  Uzmanlık Alan Dersi

Seçmeli

3

-

-

6

 1. Dönem Ders Planı                                                                     Ders Aşaması

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Durum

T

U

K

AKTS

 

Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavına Hazırlık Dersi

Zorunlu

 

 

-

30

SBE-510

2  Uzmanlık Alan Dersi

Seçmeli              

3

-

-

6

 1. Dönem Ders Planı                                                                     Tez  Aşaması

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Durum

T

U

K

AKTS

SBE-301

TEZ ÇALIŞMASI I

Zorunlu

 

 

-

30

SBE-510

Uzmanlık Alan Dersi

Seçmeli              

3

-

-

6

 1. Dönem Ders Planı                                                                      Tez Aşaması

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Durum

T

U              

K

AKTS

SBE-302

TEZ ÇALIŞMASI II

Zorunlu

 

 

-

30

SBE-510

Uzmanlık Alan Dersi

Seçmeli

3

-

-

6

 1. Dönem Ders Planı                                                                       Tez Aşaması

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Durum

T

U              

K

AKTS

SBE-303

TEZ ÇALIŞMASI III

Zorunlu

 

 

-

30

SBE-510

Uzmanlık Alan Dersi

Seçmeli

3

-

-

6

 1. Dönem Ders Planı                                                                       Tez Aşaması

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Durum

T

U              

K

AKTS

SBE-304

TEZ ÇALIŞMASI IV

Zorunlu

 

 

-

30

SBE-510

Uzmanlık Alan Dersi

Seçmeli

3

-

-

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.Sınav Programları

 c.Ders İçerikleri

Detaylı ders içeriğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

http://obs.dicle.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=020936600333033779832230366483880837798214632194378053556035600


ÇALIŞMA ALANLARI

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Anabilim dalımız tarafından ulusal ve uluslararası ölçekte farklı üniversiteler ile ortak bilimsel araştırmalar yürütülmektedir.

1-      Bal ve diğer gıda maddelerinde Clostridium botulinum ve botulinal nörotoksinlerin Realtime PCR yöntemi ile belirlenmesine yönelik protokol geliştirilmesi

2-      Hayvansal kaynaklı gıda maddelerinde Salmonella serotip dağılımı ve kinolon direnç profilinin araştırılması

3-      Çiftlikten karkasa halk sağlığı açısından önemli antibiyotik dirençli E.coli patotiplerinin araştırılması 

4-      Hayvansal orijinli gıdalarda MRSA prevalansı ve MRSA izolatlarında Macrolide, lincosamide ve streptogramin (MLSb) fenotiplerinin araştırılması

5-        Farklı hayvan türlerinin sütünde, insan sağlığı üzerine etkili bazı mikroRNA'ların miktarının tespiti ve farklı ısı uygulamalarının bu mikroRNA’lara etkisinin araştırılması

6-      Organik Süt Ürünlerinden İzole Edilen Stafilokokların Tür Düzeyinde Dağılımı ve Antibiyotiklere Duyarlılığının Belirlenmesi

7-      Bebek ve küçük çocuk devam formülleri ile ek gıdalarında bazı patojen bakterilerin varlığının araştırılma

8-      Tıbbi bitkilerde bazı patojen mikroorganizmaların varlığının araştırılması


DUYURULAR


İLETİŞİM

  Murat ULUCAN

8606 (dahili)

Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Sekreterliği