MİSYON

İslam’ın fıkhî/ameli dört büyük mezhebinden biri olan Şâfiî mezhebi ve mezhebin kurucusu Muhammed bin İdris eş-Şâfiî’nin doğru ve bilimsel tarzda öğrenilmesini ve tanıtılmasını amaçlayan İŞAMER, bu amaca yönelik olarak aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

a-) Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerini desteklemek, üretilen bilginin daha geniş kitlelere ulaştırılması için çeşitli faaliyetlerde bulunmak, sempozyum ve konferanslar düzenlemek.

b-) Şâfiî fıkıh mirasını modern bilimsel yöntemlerle araştırarak günümüz insanının dikkatine sunmak, nitelikli çalışmalar yürütülmesine öncülük etmek ve mezheple ilgili lisansüstü akademik çalışmalara destek vermek

c-) İmam Şâfiî’nin ve onun talebelerinin usul ve füru’a dair fıkhını ve fıkhî eserlerini tanıtmak, okumak ve okutmak, mezhep görüşlerini diğer mezheplerle karşılaştırmalı olarak inceleyip araştırmak

d-) Şafiî mezhebi ile ilgili tedris ve tahsil faaliyetinde bulunan bölgedeki diğer eğitim kurumlarıyla işbirliğinde bulunmak, İŞAMER’in öncülüğünde onlarla koordineli olarak çeşitli faaliyetler gerçekleştirmek.