Başvuru Süreci


Başvuru Sürecinde İzlenecek Yol

1) DÜ Araştırma Öneri Formu (Form 1) ve gerekir ise Form 2 hazırlanır.


2) Öneri formu, Proje Yürütücüsü / Danışmanı tarafından EBYS üzerinden DÜ Hukuk Müşavirliği üzerinden Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu Başkanlığına iletilir.


3) Proje çalışmasının başlama tarihinden en az 1 ay önce öneri formunun kurula iletilmesi önerilir.