Misyon

Misyon

 “Üniversitenin hem iç hem de dış hizmetlerini kalite standartlarına uygun, sürekli gelişime açık, etkin bir yapı ile sürdürmek, Döner Sermaye İşletmesi'nin rekabete ve kamuya açık, her yönüyle şeffaf ve güvenilir olmasını sağlamak.”