2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır

08.02.2022


2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır 

(2021-2022 Sözleşme dönemleri) 

“2022-2023” akademik yılı Erasmus+ Hareketlilik Programları kapsamında yurt dışında "Öğrenim Görmek" isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları 08 Şubat 2022 tarihinde başlamıştır. 04 Mart 2022'de (TSI) saat 16.00'da son bulacaktır. Başvurular online yapılacak olup, elden başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin başvuru belgesinin çıktısını ve onaylı son transkript belgelerini başvuru tarihleri içerisinde Erasmus Koordinatörlüğüne online olarak göndermeleri gerekmektedir. Belgeler sadece erasmusbasvuru@dicle.edu.tr adresine gönderilecektir. erasmus@dicle.edu.tr adresi de dahil olmak üzere farklı bir adrese yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. erasmusbasvuru@dicle.edu.tr adresi sadece başvurular belgeleri için kullanılacak olup sorularınız için erasmus@dicle.edu.tr adresini kullanınız.

 • Islak İmzalı Başvuru formu (Duyuru ekinden temin edilebilir, bilgisayarda doldurulacak)
 • Transkript (Öğrenci işlerinden alınacak): Transkripti oluşmamıs adaylarımızın bir önceki eğitim kademesindeki transkript belgelerini kullanması gerekmektedir.
 • Dil belgesi (varsa/isteğe bağlı)
 • (varsa) Engellilik-Şehit ve gazi eş ve çocukları-2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı belgesi (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığ ı’ndan alınan ve öğrenci hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğ unu belirten yazının ibraz edilmesi gerekir.) 

 Başvuru için istenen koşullar ve hibe miktarları:

 • Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.
 • Başvuruda bulunmak için yapılacak olan yabancı dil sınavından başarılı olmak ve ayrıca akademik başarı durumunu gösteren yeterli transkript ortalamasına sahip olmak gerekmektedir.
 • Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin son transkript notları üzerinden en az 2,20 (100 üzerinden 58)yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,5 (100 üzerinden 65) olmalıdır.
 • Yabancı dil puanı için Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yazılı ve sözlü  sınav sonuçları, YDS sonuçları, YÖKDİL sonuçları veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınav sonuçları kabul edilecektir(Yabancı Dil sınav sonucu teslim eden öğrencilerin de sözlü sınava girmesi zorunludur).
 • Öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz için yabancı dil baraj puanı İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için 100 üzerinden en az 80, diğer bölümler için 100 üzerinden en az 60 olarak belirlenmiştir. Ancak, yerleştirme aşamasında anlaşmalı okulların yabancı dil kriterleri dikkate alınacaktır.
 • Başvuru tarihi itibariyle YDS, YÖKDİL ve ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından 60 ve üstü puan almış olan öğrenciler, almış oldukları puanlara göre sıralamaya gireceklerdir(Söz konusu öğrencilerin skorları yazılı sınavlara sayılacak, bu adaylar da sözlü sınava girmek zorundadırlar). Ayrıca, başvuru belgelerine sınav sonuç belgelerini de eklemeleri gerekmektedir.
 • Öğrenim hareketliliği için 65 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Öğrencilerimizin tercihlerine göre kontenjan sayıları değişebilecektir. Söz konusu listede süreç içinde değişiklikler olabilir.
 • Yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

(Dil sınavı %50 yazılı %50 sözlü olarak değerlendirilecektir)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 • ​Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır. Ayrıca, Üniversitemizin yaptığı yabancı dil yeterlilik sınavına katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin masraflara ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülebilir veya yapılan masraflar öğrenciden rücuen tahsil edilebilir.
 • Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için aşağıdaki tabloya göre maddi destek verilecektir.
 • Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi imkanları ile hibesiz olarak bu programdan yararlanabilir.
 • Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek olan sınav tarihleri:

*Yazılı sınav 07.03.2022-11.03.2022 tarihleri arasında üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır.

Sözlü sınavlar takip eden hafta içerisinde yapılacaktır.

*Sınavlar Yabancı Diller Yüksekokulu’nun belirleyeceği tarihlerde iki aşamalı olarak uygulanacaktır. Sınav tarih ve saatleri bilahare sayfamızdan duyurulacaktır. 


Hayat Pahallılığına Göre Ülke Türleri

Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenim Hibesi (€)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

600

3. Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Sırbistan

450

 
Başvuru formunun imza dışında kalan bölümlerinin bilgisayar ortamında hazırlanması ve fotoğrafların önceden yapıştırılmış olması gerekmektedir. 


Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
2/8/20225b4867fb-0494-4094-ad32-d46125f0518a (1)İndir