Kariyer Merkezi Vizyonu

VİZYONUMUZ

Kariyer Merkezi’nin en temel vizyonu üniversitemiz mezunlarını iş hayatında arzu ettikleri en yüksek kariyer basamaklarında görmektir. Bölgemizde işe yönlendirme hizmetlerinin öncülüğünü yapmayı, bunun yanında iş paydaşları ile bağlantılar sayesinde doğru işe doğru kişi modeli ile her öğrenci ve mezunumuza ilgi ve yetenekleri doğrultusunda planlama yapmak, ülkemizdeki kariyer merkezleri ile kariyer planlama hizmeti ve işe yönlendirme faaliyetleri düzenleyen kurumlar arasında takdir edilen ve önem kazanmış pozisyonlar almak ana vizyonumuzdur.

Bölgesine, ülkesine ve evrensel bilime katkıda bulunacak bir araştırma üniversitesi olmaktır.

Bu vizyon çerçevesinde Üniversitemiz;

• Tüm öğrenciler, çalışanlar ve taraflar için bir öğrenme, araştırma ve yenilik merkezi olmayı,

• Öğrencilerini evrensel niteliklerle donatarak, bireysel inisiyatif sahibi ve karar almakta güçlük çekmeyen aktif kişiler durumuna getirmeyi,

• Kurumsal kimliğini güçlendirmede “hizmet ve kalite” odaklı yönetim yaklaşımını,

• Mensuplarını en iyi iş fırsatlarına kavuşturacak eğitim politikasını izleyerek, bu politikayı iş dünyası ve toplum ile yoğunluklu ilişkiler çerçevesinde yürütmeyi, amaçlamaktadır.