TARİHÇE


TARİHÇE

Daire Başkanlığımız 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 46. ve 47. maddeleri, 124 Sayılı Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanunun Hükmünde kararnamenin 32. maddesi uyarınca Üniversitelerde Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları kurulmuştur.

Madde 32 – Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,

c) Öğrencilerin ve personelin spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek