SOSYAL TESİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Daire Başkanlığımız Sosyal Tesislerin bünyesinde Konukevi-1, Konukevi2, Havuzbaşı Restoran, Piknik alanı ve Lahmacun fırını alanlarımız öğrencilerimize, akademik-idari personele ve dışardan gelecek olan misafirlerimizi ağırlayarak sağlıklı ortamda konaklamalarının, öğle arası yemek yemelerini, piknik yapmalarını sağlayan alanlardan oluşmaktadır.

 

1.      Tesislere alınacak mal ve hizmetin gerçekleştirme görevini yapmak,

2.      Tesisler için alınmış malları muhafaza ettirmek,

3.      Tesisin yükümlülüğü olan vergi, fon, aidat, prim ve benzeri yükümlülükleri süresinde yerine getirmek,

4.      Maliye Bakanlığınca yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller” hükümleri doğrultusunda işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

5.      Tesislerin işletilmesi ile talimatlar hazırlayarak Daire Başkanının onayına sunmak,

6.      Tesislerin işletilmesiyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü ruhsat, izin belgesi ve diğer ilgili belgeleri süresi içinde almak ve bunların takibini yapmak.

7.      Tesislerde çalışanların hizmetleri aksatmadan ve hizmet kalitesini düşürmeden yapmalarını sağlamak.

8.      Departman yöneticileri ile sosyal tesisleri düzenli denetim gezileri yapmak. Departman ve otel toplantılarının düzenli olarak yapılmasından ve verimli olmasından sorumludur.

9.      Tesisler için gerekli araç-gereç ve hizmet ihtiyaçlarını belirleyip başkanlığa sunarak temin edilmesini sağlamak,

10.  Tesislerle ilgili yapılan bütün işlemleri raporlar halinde Başkanlığa sunmak

 

ADI

YERLEŞKE ADI

ADETİ

ALANI

(2)

KAPASİTE (kişi)

Konukevi-1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS

1

2196

64

Konukevi-2

DİCLE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS

1

3168

124

Bağ Köşkü

DİCLE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS

1

150

-

TOPLAM

3

5514

188