KALİTE POLİTİKAMIZ


KALİTE POLİTİKAMIZ

Daire Başkanlığımız Üniversitemiz kalite politikası benimsemiş bunun yanında öğrencilere, personele ve toplumla etkileşim amacıyla verdiği tüm hizmetlerde "kalite odaklı" yönetim sistemini esas aldığını, kuruluşun amacına uygun olacağını taahhüt eder.

 Tüm çalışanların sahiplendiği bu sistemin ilkeleri şunlardır:

ü  Başta öğrenci olmak üzere tüm paydaşların memnuniyeti,

ü  Süreç odaklı operasyon yönetimi,

ü  Düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirme alışkanlığı,

ü  Kaynakların etkin kullanımı ve erişilebilir olması,

ü  Kurulan sistemin sürekliliğinin sağlanması.