GABKAM Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

 

Öğretim Elemanı

Birimi

1

Prof. Dr. D. Türkan KEJANLI

GABKAM Müdür 

2

Prof. Dr. Mine BARAN

GABKAM Üyesi

3

Prof. Dr. Demet AYKAL

GABKAM Üyesi

4

Dr. Öğr. Üyesi Hayrullah AKYILDIZ  

Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Böl.

5

Öğr. Gör. Aysel YILMAZ

GABKAM Üyesi