GABKAM Vizyon

Merkezin hedefleri; 
  •  Kavramsal ve uygulamaya yönelik kentsel projeler üretmek,
  •  Mimarlık Fakültesi öncelikli olmak üzere eğitim-öğretime katkı sağlayacak etkinlikler tasarlamak (sunum, atölye çalışmaları, seminerler vb.),
  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kentsel gelişim tarihinin araştırılması, kentseldeğerlerin belgelenmesi ve kentlilik bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmaküzere araştırmalar yapmak, bilimsel toplantılar düzenlenmek ve yayın yapmak,
  • Kentteki farklı kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar, projeler ve işbirlikleriyürütmek, danışmanlık hizmeti vermek ve merkezde üretilen bilginin söz konusukurum, kuruluş ve kişilerle paylaşımını sağlamak.