GABKAM Misyon

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kent kimliklerini dikkate alan yaşanabilir, erişilebilir ve sürdürülebilir kentlerin oluşturulmasına katkı sunacak kentsel projeler geliştirmektir.