GABKAM Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

 

Öğretim Elemanı

Birimi

1

Doç. Dr. Aytaç COŞKUN

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Böl.

2

Prof. Dr. Sabri KARADOĞAN

Ziya Gökalp Eğitim Fak. Coğrafya Böl.

3

Prof. Dr. Özgür AKKOYUN

Mühendislik Fak. Maden Müh. Böl.

4

Doç. Dr. Abdulhalim KARAŞİN

Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Böl.

5

Doç. Dr. Atilla Gencer DEVECİOĞLU

Mühendislik Fak. Makina Müh. Böl.

6

Prof. Dr. Taha TAŞKIRAN

Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Böl.

7

Doç. Dr. Berivan ÖZBUDAK AKÇA

Mimarlık Fak. Mimarlık Böl.