Yayın Politikası

 
Dergimiz Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayınlanır. 
Daha önce başka bir yere gönderilmemiş çalışmalar dergimize gönderilebilir. 
Ayrıca ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metinleri yayınlanan çalışmalar da bu nitelikleri belirtilerek güncellenmiş ve geliştirilmiş hali ile gönderilebilir.
Dergimize gönderilen çalışmalar yazım kurallarımıza göre hazırlanmış olmalıdır. Yazarların makaleye ek olarak yayın hakkı devir metni ve intihal raporu metnini eklemeleri gerekir.
Benzerlik oranı %30'u geçen makaleler yayınlanamaz.