Amaç ve Kapsam

 
Dergimizin amacı, göç  ve göçle ilişkili siyaset, yönetim, ekonomi, hukuk gibi alanlarda nitelikli ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara yer vermektir.