Genel Bilgi


Merkezimiz, her türlü iç ve dış göçlerin sosyal, ekonomik, siyasal, hukuksal, kültürel vb. boyutları ile yönetim konularında bilimsel araştırma, uygulama, eğitim çalışmaları yapmak, ilgili resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışarak göç ve yönetime ilişkin alanlarda bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla 2017'de kurulmuştur.