Mesleki Eğitim Politikası

 

 

KALİTELİ MESLEKİ EĞİTİM POLİTİKASI

 

KALİTELİ MESLEKİ EĞİTİM POLİTİKASI

Mesleki Eğitim Politikası

Dicle Üniversitesi Mesleki eğitim sürecinin başlangıcından beri Sosyal Bilimler Meslek yüksek okulu eğitim ve öğretim sürecini verimli bir şeilde  değerlendirmektedir; Mesleki eğitim konusundan başlayarak birçok girişimde bulunulmuş; eylem planları hazırlanmış; çalışma grupları kurulmuştur. Bu doğrultuda, Mevlana , Erasmus , Bologna, Farabi gibi eğitim programlarının temel eğitim politikalarından Yararlanılmıştır. 

Öte yandan, 2013-2014 yılı itibariyle rekabetçi ve dinamik bir bilgiye dayalı mesleki eğitim hedefi doğrultusunda eğitime önemli bir yer atfedilmiş; genel ve mesleki eğitimde bazı ölçütler belirlenmiş; yaşam boyu öğrenimin daha kolay erişilebilir bir çerçeveye yerleştirilmesi öngörülmüştür. 

Bu çerçevede, aşağıdaki konularda destek sağlanmaktadır: 

 • Mesleki eğitimle, Mevlana , Erasmus , Bologna, Farabi programaları sayesinde Üniversteler arasındaki işbirlikleri sağlama;
 • Yurtdışında eğitim görmek üzere değişim programları ve fırsatları;
 • Yenilikçi öğrenme ve öğretim projeleri;
 • Akademik ve profesyonel eğitim Olanakları ;
 • Eğitimde yeni teknolojiler ve mesleki kalifikasyonların uluslararası tanıtım çalışmaları;
 • Yeniliğe açık olma ve sürekli yeni hedeflere ilerlemeyi ilke olarak benimseme;
 • Evrensel değerlere bağlı kalma;
 • Teknolojiye ve Stratejiye yönelik anlayışın benimsenmesi ve uygulanması;
 • Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile eleştiriye açık olma,
 • Kaynakları ekonomik, etkin ve verimli kullanmayı benimseme;
 • Akademik ve bilimsel çalışmalarda öncü olmayı betimleme;
 • Hakkaniyetten ve adaletten yana yansız davranmayı benimseme;
 • İnsan haklarına ve özgürlüklerine saygı gösterme;
 • Kaliteli eğitimi ilke olarak benimseme;
 • Toplumsal ve kültürel değerleri içselleştirme;
 • Emeğe saygı gösterip ve liyakate değer verme;
 • Farklılıkları ve çok kültürlülüğü bir zenginlik olarak benimseme;