Misyon ve ve Vizyon

Misyonumuz

Dicle Üniversitesi Çevre Yönetimi ve Sıfır Atık Koordinatörlüğünün misyonu; Üniversiteye bağlı tüm birimlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve "Sıfır Atık Yönetimi Yönetmeliği" ve diğer çevre ile ilgili işler kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanması istenen "sıfır atık" planlanmasının yapılması, uygulanması, takip edilmesi ve atıkların azaltılması için çevreye duyarlı uygulamaların geliştirilerek hayata geçirilmesidir. Misyonumuz doğal kaynakların korunması, israfın önlenmesi, atık miktarlarının azaltılması ve kaçınılmaz olarak oluşan atıkların da geri kazanımının sağlanmasını amaçlayan sıfır atık projesinin uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. 

Vizyonumuz

Dicle Üniversitesi olarak öğrenciler, akademisyenler ve personeli ile  temiz güvenilir çevreye duyarlı eğitim-öğretim, araştırma ve çalışma ortamı oluşturmaktadır. Üniversitemiz,  çevreci ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmekte, bu kapsamda her türlü atığın uygun yönetimini ve azaltılmasını amaçlayan "Sıfır Atık Projesi'nin uygulanmasını benimseyen bir yaklaşım içerisindedir.