Atık Üniteleri

Geçici atık getirme merkezi
 

İç mekan atık toplama üniteleri
 

Dış mekan atık toplama kutuları
 

Atık tekstil ve pil kumbaraları 
 

Tehlikeli atık depoları