İletişim

Dicle Üniversitesi Santral:
412 241 10 00
Genel Sekreter Yrd. Hacı Yılmaz
(22 70)
Koordinatör
(25 13)