Tarım Makineleri

Tarım Alet ve Makineleri Programı

Bilgi çağında olduğumuz bir dönemde tarımın sanayi ile paralel gelişmesi için yetişmiş ara insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla çoğu üniversitelerimizin bünyesinde meslek yüksekokulları açılmıştır. Üniversitemiz de, Bölgemizde GAP Projesinin tamamlanması ile doğacak teknik eleman ihtiyacına cevap vermek üzere 1990'lı yılların başında, söz konusu ihtiyacı karşılamak üzere yüksekokullar açmak için girişimlerde bulunmuş ve bu girişimlerin sonucu 1993-1994 yılında Bismil Meslek Yüksekokulu Tarım Alet ve Makineleri eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.

-Yüksekokulumuzda Makine Atölyesi, Termik Motor laboratuvarı ve Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır. Tüm sınıflar klimalıdır. Derslerimizin büyük bir çoğunluğu projeksiyonlu cihazlarla donatılmış sınıflarda yapılmaktadır. Ayrıca uygulamalar için Tarım Alet ve Makineleri parkımız mevcuttur. Yüksekokulumuzda mevcut durumda 2 öğretim üyesi ve 7 öğretim görevlisi bulunmaktadır.

Tarım Alet ve Makinelerinin Programının Amacı:

Tarımsal üretimde İnsan işgücü prodüktivitesini artırmak ve üretim maliyetini azaltmak.

Tarım Makinelerinin kullanımı, imalatı, geliştirilmesi ve bakım-onarımı konularında önlisans düzeyinde halen iki öğretim elemanı ile eğitim ve öğretim verilmektedir.

İlgilenilen konular:

 • Toprak isleme alet ve makineleri,
 • Ekim-Dikim ve gübreleme makineleri,
 • Sulama makineleri,
 • Bitki koruma makineleri,
 • Hasat ve Harman makineleri,
 • Ürün işleme alet ve makineleri,
 • Tarımsal elektrifikasyon,
 • Tarım makineleri işletme ve planlama,
 • Doğal enerji kaynakları,
 • Hayvancılıkta mekanizasyon,
 • Tarım makineleri tasarımı,
 • Çevre dostu alternatif enerji kaynaklarını araştırma.