Bilgisayar Programcılığı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

TANIM VE AMAÇ

Bilgisayar Programcılığı Programında, bir iş ortamında geçerli olan bilgisayar programcılığına ilişkin bilgiler verilmektedir.

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen uygulamalarla öğrencilerin tecrübeli birer programcı ve bilgisayar sistemleri kullanıcısı olmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz mezun olduklarında genelde, Bilgisayar Programcısı olarak çalışmaktadırlar.

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü bilgisayar bilimlerinin temel bilgileri ile donatılmış, programlama dillerinin kullanılmasında teknik bilgi ve deneyime sahip, yenilenen teknolojiye kolayca uyum sağlayabilen programcılar yetiştirmektedir.

Neden "Meslek Yüksekokulu"?

Yükseköğrenimin amaçlarından biri de lise mezunlarına endüstrinin gereksinimi olan alanlarda meslek edindirmektir. Bu amaca iki yıl gibi kısa bir sürede ulaşabilmek ve konularında uzman elemanlar yetiştirmek amacıyla meslek yüksekokulları kurulmuştur. Meslek yüksekokullarında verilen eğitim, meslek edindirmenin ötesinde, lisans eğitiminin de ilk kademesini oluşturmaktadır. İki yıllık eğitimleri sonucu "ön lisans" derecesi alan meslek yüksekokulu mezunları, gerekli şartları sağladıkları takdirde "lisans" derecesi için eğitimlerine devam edebilmektedirler.

Bilgisayar Programcılığı öğrencileri mezun olduklarında hangi niteliklerle donatılmış olacaklar?

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama öğrencilerinin iki yıllık eğitim süresi sonunda sahip olacakları bilgi ve beceriler şunlardır:

  • Sektörde verimli bir şekilde çalışmaya yönelik temel bilgisayar bilgileri,
  • Programlama dillerinin kullanılmasında gereken teknik bilgi ve beceri,
  • Yaygın işletim sistemlerinin ve uygulamaların etkin ve akıcı kullanılması,
  • Orta ölçekli bir yazılım sistemini tüm aşamalarıyla tasarlama ve geliştirme becerisi,
  •  Teknolojideki gelişmeleri takip edebilme, yeniliklere kolayca adapte olabilme becerisi.

 

Bilgisayar Programcılığı Programında ön lisans düzeyinde halen iki öğretim elemanı ile eğitim ve öğretim verilmektedir.