Akademik Personel

Ünvanı

Adı-Soyadı

Dahili

e-mail

Prof.Dr.

M.Salih SAYAR

7833

msalihsayar@hotmail.com,
msalih.sayar@dicle.edu.tr

Öğr. Gör.

Leyla ARTUK

7834

artuk@dicle.edu.tr

 Dr.Öğr.Üyesi

Reşat ESGİCİ

7832

resgici@dicle.edu.tr

Öğr. Gör.

Cemal SUDEMİR

7832

csudemir@dicle.edu.tr

 Dr.Öğr.Üyesi

 Rıdvan KENANOĞLU

7837

ridvan.kenanoglu@dicle.edu.tr,
r_kenanoglu@hotmail.com

Öğr. Gör.

Medine TEKİN

7836

mtekin@dicle.edu.tr

Öğr. Gör.

Berna TURGAY

7838

bturgay@dicle.edu.tr

Öğr. Gör.

Abdurrahman ORAL

7839

aoral@dicle.edu.tr