KALİTE KOMİSYONU

BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ

Adı ve Soyadı

Komisyondaki Görevi

Birimdeki Görevi

Bölümü/Programı

 

Dr. Öğr. Üyesi Reşat ESGİCİ

 

 

Başkan

Makine ve Metal Teknolojileri Böl. Bşk.

Makine ve Metal Tek. / Tarım Makineleri

Fadile KARADAŞ

Üye

Yüksekokul Sekreteri

             ---

 

Öğr. Gör. Abdurrahman ORAL

 

 

Üye

 

Müdür Yardımcısı

Makine ve Metal Tek. / Tarım Makineleri

 

Öğr. Gör. Rıdvan KENANOĞLU

 

Üye

 

Öğretim Görevlisi

Bilgisayar Teknolojileri / Bilgisayar Prog.

 

Öğr. Gör. Berna TURGAY

 

 

Üye

 

Öğretim Görevlisi

Bitkisel ve Hayvansal Üretim / Organik Tar.

 

Vedat DOĞU

Üye

Öğrenci Temsilcisi

Bitkisel ve Hayvansal Üretim / Organik Tar.