KALİTE KOMİSYONU

BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ

Adı ve Soyadı

Komisyondaki Görevi

Birimdeki Görevi

Bölümü/Programı

Dr. Öğr. Üyesi Reşat ESGİCİ

 

 

Başkan

Makine ve Metal Teknolojileri Böl. Bşk.

Makine ve Metal Tek. / Tarım Makineleri

Öğr. Gör. Abdurrahman ORAL

 

Üye

Müdür Yardımcısı

 Fadile KARADAŞ

 

Üye

 

Yüksekokul Sekreteri

             ---

Dr.Öğr.Üyesi Rıdvan KENANOĞLU

 

Üye

 

Dr. Öğr. Üyesi

Bilgisayar Teknolojileri / Bilgisayar Prog.

Öğr. Gör. Berna TURGAY

 

 

Üye

 

Öğretim Görevlisi

Bitkisel ve Hayvansal Üretim / Organik Tar.

Vedat DOĞU

Üye

Öğrenci Temsilcisi

Bitkisel ve Hayvansal Üretim / Organik Tar.

Aziz DEMİR

Üye

Öğrenci

Bitkisel ve Hayvansal Üretim / Organik Tar.