Tarihçe

Bilgi çağında olduğumuz bir dönemde endüstrinin istediği bilgi ve beceriye sahip,  yetişmiş ara insan gücüne olan ihtiyaç da artmıştır. Bu amaçla çoğu üniversitelerimizin bünyesinde meslek yüksekokulları açılmıştır. Üniversitemizin de bölgemizde GAP Projesinin devreye girmesiyle oluşacak teknik eleman ihtiyacına cevap vermek amacıyla 1990'lı yılların başında meslek yüksekokulları açmak için girişimleri olmuştur. Bu girişimlerden biri de büyük tarımsal potansiyele sahip Bismil ilçesi için olmuş ve Meslek Yüksekokulumuz kurulmuştur.

Eğitim-öğretime 1993-1994 eğitim-öğretim döneminde “Tarım Makinaları” programıyla başlayan Meslek Yüksekokulumuz, uzun bir dönem sadece bu programla eğitim-öğretime devam etmiş ve öğrenci alımı olmuştur. Ancak 2000'li yılların başından itibaren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı dönüşüm, her sektörde olduğu gibi, eğitim sektöründeki ihtiyaçları çeşitlendirmiştir. Bu nedenle Meslek Yüksekokulumuz da programlarında çeşitlilik sağlayarak, 2007-2008 eğitim-öğretim döneminde yeni programlar açmıştır. Bu kapsamda Meslek Yüksekokulumuz bölgemizin tarımsal alan ve üretim potansiyelini dikkate alarak tüm dünyada ve ülkemizde gelişme trendinde olan organik tarım sistemi uygulama becerisine sahip ara elemanları yetiştirmek için “Organik Tarım” programını, zamanın bilişim çağı olması nedeniyle "Bilgisayar Programcılığı’nı” ve sanayi sektörünün ihtiyacını dikkate alarak "Doğal Gaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat"  programını açmış ve bu programlar açıldığı ilk yıldan itibaren öğrenciler tarafından tercih edilip her sene kontenjanlarını doldurmuştur.

İlk kurulduğu yıllarda fiziki bakımından yetersiz bir binada hizmet veren Meslek Yüksekokulumuz, özel olarak Meslek Yüksekokulumuz için inşa edilen hizmet binasının 2013-2014 eğitim öğretim döneminde tamamlanmasıyla yeni, modern ve müreffeh hizmet binasına kavuşmuştur. Dicle nehrinin oluşturduğu verimli alüvyal toprakların bulunduğu ovada kurulmuş olan yeni hizmet binamız toplam 10.000 m2 kapalı alana sahip olup, geniş araştırma ve uygulama arazisine sahiptir. Meslek Yüksekokulumuzda halen 4 ayrı Bölüme ait 4 Programda, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 7 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 9 Akademik Personel, 8 İdari Personel, 3 Güvenlik Personeli ve 3 Hizmetli olmak üzere toplam 23 Çalışanı ile eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

Meslek Yüksekokulumuzda geniş araştırma ve uygulama tarım arazisinin yanı sıra, bilgisayar laboratuvarı, gaz tesisatı laboratuvarı, motor laboratuvarı ve teknik resim sınıfı bulunmaktadır. Kaliteli bir eğitim ve öğretim ortamı sağlanması için, sınıflarımızda projeksiyon, bilgisayar ve klima vb. araçlar mevcuttur. Ayrıca Meslek Yüksekokulumuzda öğrenci kantini, öğrenci yemekhanesi ile değişik spor aktiviteleri için oyun alanları ve birçok kültürel faaliyet için kullanılabilecek çok amaçlı 1 adet konferans salonu bulunmaktadır.

Toplumun ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmeyi misyon edinen Meslek Yüksekokulumuz,  küreselleşmenin etkisi ile sürekli değişen sosyo-ekonomik şartlara ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini algılayan, bölgesel ve milli sorunlara duyarlı, bilinçli öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekte, bu amaçla sürekli bir değişim ve gelişim içerisindedir.

Tüm öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Dr.Öğr.Üyesi M.Hayrullah AKYILDIZ

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ