Misyon ve Vizyon

MİSYON VE VİZYON

 

MİSYON

Öncelikle Bölgemiz ve Toplumun tüm kesimlerinin yararına bilgi üreterek ülke çıkarlarını gözeten,  evrensel değerlere saygılı , teknolojik değişim ve gelişmelere kolayca uyum sağlayabilen, katılımcı, paylaşımcı ve sorumluluk bilinci üst düzeyde  olan bireyler yetiştirmektir.


VİZYON

Bölgemiz ve Ülkemiz için kalifiye meslek elemanları yetiştirmek adına Tarım ve sanayi alanlarında kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara işgücünü karşılayacak  nitelikli elemanı yetiştiren, akademik etkinlikler düzenleyebilen, bilimsel yayınlar yapabilen, öğrenciler tarafından öncelikli tercih edilen, bir eğitim kurumu olmaktır.