İdari Personel

Ünvanı

Adı-Soyadı

Görevi

Dahili

Dr.Öğr.Üyesi

M.Hayrullah AKYILDIZ

Müdür

7820

Doç.Dr.

M.Salih SAYAR

Müdür Yrd.

7833

Öğr.Gör.

Leyla ARTUK

Müdür Yrd.

7834

 Memur

Fadile KARADAŞ

Yüksekokul Sek. V.

7821

 Memur

İhsan ÖNDER

Mali İşler

7842

 Memur

Ercay DEMİR

Öğrenci İşleri

7845

Memur Fadile KARADAŞ ÖSYM 

7840