ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI


BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU  

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI 

 

EĞİTİM TÜRÜ 

 

Örgün Öğretim 

KAZANILACAK DERECE 

 

Önlisans Derecesi 

 

PROGRAM TANITIMI 

Çocuk Gelişimi bölümü, çocukluk döneminden itibaren çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini anlamak için çalışan bir bölümdür. Bu alanda çalışan insanlar, çocuğun yaşamı boyunca öğrenmesi, gelişmesi ve değişmesi için gerekli önlemleri almaya yardımcı olur. Çocuk gelişimi, çocuğun gelişiminin her aşamasını ele alır. Çocuk gelişimi bölümü, çocukların gelişimsel ve davranışsal yapılarının incelenmesine odaklanan çalışmaların yürütüldüğü bir akademik alandır. Bu alan, çocukların çevresel etkileşimleri, öğrenme ve davranışları, gelişimsel süreçleri ve çocukluk dönemi problemleri üzerine kuruludur. Bu alanda çalışan profesyoneller, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan desteği sağlamakla görevlendirilir. 

 

KİMLER BU PROGRAMI SEÇMELİ? 

                    Gelişim dönemlerine ilgi duyan ve öğrenmeye açık olan, 

                    İşbirliğine yatkın olan, 

                    Çocuklarla vakit geçirmeyi seven,  

                    Anne ve babaların endişelerini anlamaya çalışan ve onlarla etkili iletişim kurabilen, 

                    Sosyal becerilere sahip olan, 

                    Farklı özellikleri olan çocuklarla çalışırken sabırlı ve istekli olan kişiler bu bölümü tercih edebilirler. 

 

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ 

Mezunlarımız DGS sınavı ile 4 yıllık fakültelerin; 

                    Okul Öncesi Öğretmenliği 

                    Çocuk Gelişimi 

                    Özel Eğitim Öğretmenliği 

                    Sosyal Hizmet  

lisans bölümlerine geçiş yapabilirler. 

 

MEZUNİYET KOŞULLARI 

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.

  
 

 

MEZUN

İSTİHDAM OLANAKLARI 

 

 

Çocuk gelişimi mezunları genellikle çocuk bakımı ve eğitimi konusunda çalışmayı tercih ederler. Çocuk gelişimi mezunları resmi veya özel okul öncesi eğitim kurumlarında, eğitici yardımcısı olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca sağlık kurumları, çocuk bakım merkezleri, özel gereksinimli çocuklar için kurumlar ve sosyal hizmetlere bağlı kurumlarda; çocuk kliniklerinde ve çocuk kulüplerinde çalışabilirler.  

KABUL KOŞULLARI 

 

ÖSYM tarafından yapılan “merkezi yerleştirme” ile kontenjan, puan ve sıralamaya bağlı olarak alım yapılmaktadır. 

 

PROGRAM PROFİLİ 

 

Bu program için ön lisans öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçe’ dir.

  

AKADEMİK PERSONEL 

 

1.                  Öğr. Gör. Rümeysa DAŞ (Bölüm Başkanı) 

2.                  Öğr. Gör. Kaan BÜYÜKCERAN (Program Başkanı)