Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin Kırsal Yerleşimlerle Buluşması

18.11.2021 - 18.11.2022


DİCLE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİNİN KIRSAL YERLEŞİMLERLE BULUŞMASI

Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, kırsal yerleşim ve orda yaşayan halkın bilgi birikim ve taleplerini, yürütülen dersler kapsamında incelemeye devam etmektedir.

Mimarlık Bölümü, seçmeli derslerinden olan yöresel mimari dersi kapsamında ders yürütücüsü Dr.Öğr.Üyesi Şefika ERGİN tarafından öğrencilerle birlikte Karaçalı (Tilalo) ve Erimli köylerine geziler düzenlenerek yöredeki geleneksel yapılar incelenmiştir. Gezi kapsamında geleneksel yapıların mimari özelliklerinin yerinde tespiti, yerel yapı örneklerinin mimari özelliklerinin anlatılması ve yaşayan halka dair insan –mekan kurgusunun incelenmesi amaçlanmıştır.

Köy yerleşimlerindeki geleneksel yapılardan olan kerpiç evlerin planlama, taşıyıcı strüktür, malzeme gibi mimari özellikleri, mevcut yapılar üzerinden incelenerek öğrencilere detaylı olarak anlatılmış, Hanelerdeki kullanıcılarla görüşmeler yapılarak, geleneksel evlerin avantaj ve dezavantajları hakkında görüşler alınmıştır. Evlerin ve yaşamın geçmişini öğrenebilmek adına, evlerdeki yaşlı kullanıcılar ile sohbet edilmiş, evlerin yapım ve onarımına dair tecrübe ve bilgi birikimleri paylaşılmıştır. Bunların yanı sıra, Karaçalı köyünde kerpiç bir yapının toprak dam olan üst döşemesinin yıpranmış olması nedeniyle yapının üst döşeme yenilenmesi, öğrencilerle birlikte uygulamalı olarak incelenmiştir. Yapının toprak damı tamamen sökülerek yerine, özgünlüğü korunan aynı yapım sistemi ile yeni bir üst örtü uygulaması, bölgedeki geleneksel yapı ustaları tarafından yenilenerek çalışılmıştır. Toprak dam yapım uygulamasının her aşaması, eğiticiler ve ustalar tarafından öğrencilere gösterilerek anlatılmıştır.

Köyde yaşayan halkın Üniversitemizin köylerinde yapılan bu paylaşımlarından oldukça memnun olduklarının ifade edildiği bu tür etkinliklerde, Üniversitemiz ve Fakültemizi her zaman görmek istediklerinin temennisi ile çalışmalar tamamlanmıştır.