2021-2022 BAHAR DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AYRINTILI AKADEMİK TAKVİMİ

27.02.2022


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AYRINTILI AKADEMİK TAKVİMİ

BAHAR DÖNEMİ

Başlangıç

Bitiş

Eğitim-Öğretim dönemi

07.02.2022

28.05.2022

Tezli Yüksek Lisans programı “Tez Konusu Önerisi” için

son tarih

31.01.2022

Katkı payı/Öğrenim ücretlerinin ödenmesi

24.01.2022 

04.02.2022 

Öğrenciler için ders kayıt/kayıt yenileme işlemlerinin yapılması

 24.01.2022

 04.02.2022 

Ders kayıtlarının danışmanlar tarafından onaylanması

24.01.2022 

11.02.2022 

Ders Ekleme-Bırakma İşlemleri (Danışman Aracılığıyla)

10.02.2022 

11.02.2022 

Muafiyet Başvurularının Enstitüye yapılması

24.01.2022

04.02.2022

Muafiyet başvurularının Anabilim Dalı Başkanlıklarınca değerlendirme işlemlerinin yapılarak Enstitümüze gönderilmesi için son tarih

11.02.2022

Doktora Yeterlik Sınavına girecek olan öğrencilerin

listesinin Enstitü tarafından ilanı

25.02.2022

Doktora Yeterlik Sınavı jüri belirlenmesi için son tarih

04.03.2022

Doktora Yeterlik Sınav Tarihleri

01.04.2022

30.04.2022

Doktora Tez izleme Komitesi (TİK) toplantıları

01.01.2022

30.06.2022

Seminer takviminin Enstitüye bildirilmesi

07.03.2022

11.03.2022

Seminer Sunumları

22.03.2022

29.04.2022

Ara Sınavlar

26.03.2022

03.04.2022

Seminer Raporlarının Enstitüye teslim edilmesi

25.04.2022

29.04.2022

Dönem Sonu Sınavları

30.05.2022

11.06.2022

Yarıyıl Projesi Sunumları

16.05.2022

01.07.2022

Bütünleme Sınavları

12.06.2022

19.06.2022


Savunma Sınavına/Yarıyıl Projesi Sunumuna girmek için Tezlerin/Yarıyıl Projelerinin Enstitüye ilk kontrolü için son tarih

17.06.2022

Tez Savunma Sınav Başvuruları

04.04.2022

24.06.2022

Ciltlenmiş tezin son teslim tarihi

Sınav tarihinden itibaren

en geç 30 gün içinde

Ciltlenmiş Yarıyıl Projesinin son teslim tarihi

14.07.2022

AZAMİ SÜRE BİTİŞ TARİHİ

20.06.2022

Azami süresini dolduran öğrenciler için Sınav tarihi itibarıyla bir ayı geçmemiş olmak koşulu ile Ciltlenmiştezin/yarıyıl projesinin son teslim tarihi

20.06.2022

Programlar Arası Geçiş Başvuruları

20.06.2022

24.06.2022