Akademik Takvim

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ AYRINTILI AKADEMİK TAKVİMİ

Başlangıç

Bitiş

Eğitim ve Öğretim Dönemi

22.02.2021

12.06.2021

Tezli Yüksek Lisans programı “Tez Konusu Önerisi” için son tarih

15.02.2021

Katkı payı/Öğrenim ücretlerinin ödenmesi; ders kayıt ve kayıt işlemlerinin yapılması

09.02.2021

14.02.2021

Ders kayıtlarının danışmanlar tarafından onaylanması

09.02.2021

15.02.2021

Ders Ekleme-Bırakma İşlemleri (Danışman Aracılığıyla)

15.02.2021

19.02.2021

Muafiyet Başvurularının Enstitüye yapılması

09.02.2021

26.02.2021

Doktora Yeterlik Sınavı Başvuruları[1]

22.02.2021

30.03.2021

Doktora Yeterlik Sınavına Girecek Olan Öğrencilerin Listesinin Enstitü tarafından İlanı

31.03.2021

Doktora Yeterlik Sınavı jüri belirlenmesi için son tarih

31.03.2021

Doktora Yeterlik Sınav Tarihleri

01.04.2021

30.04.2021

Doktora Tez izleme Komitesi (TİK) Toplantıları

01.01.2021

30.06.2021

Seminer Takviminin Enstitüye bildirilmesi

01.03.2021

17.03.2021

Seminer Sunumları

22.03.2021

01.06.2021

Ara sınavlar

10.04.2021

18.04.2021

Seminer Raporlarının Enstitüye teslim edilmesi

07.06.2021

11.06.2021

Yıl Sonu Sınavları

14.06.2021

26.06.2021

Yarıyıl Projesi Sunumları

07.05.2021

11.06.2021

Bütünleme Sınavları

28.06.2021

10.07.2021

Savunma sınavına girmek için tezlerin Enstitüye ilk kontrolü için son tarih

25.06.2021

Tez Savunma Sınav Başvuruları

01.04.2021

28.06.2021

Ciltlenmiş tezin son teslim tarihi / Ciltlenmiş Yarıyıl Projesinin son teslim tarihi (bahar döneminde azami süresini dolduracak öğrenciler dâhil)

Sınav tarihinden itibaren

en geç 30 gün içinde

 [1] Doktora yeterlik aşamasına gelmiş ve yeterlik sınavına girecek olan öğrenci, sınava gireceği yarıyılın ders kaydı sırasında öğrenci bilgi sisteminde anabilim dalı tarafından açılmış olan doktora yeterlik ile ilgili dersi seçer (Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği Md 49/3). DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AYRINTILI AKADEMİK TAKVİMİ


Başlangıç

Bitiş

Eğitim-Öğretim dönemi

05.10.2020

16.01.2021

Muafiyet Başvurularının Enstitüye yapılması

01.10.2020

15.10.2020

Doktora Yeterlik Sınavı jüri belirlenmesi için son tarih

28.10.2020

Doktora Yeterlik Sınavına Girecek Olan Öğrencilerin Listesinin Enstitü tarafından İlanı

30.10.2020

Doktora Yeterlik Sınav Tarihleri

02.11.2020

30.11.2020

Doktora Tez izleme Komitesi (TİK) Toplantıları

01.07.2020

31.12.2020

Seminer Takviminin Enstitüye bildirilmesi

19.10.2020

30.10.2020

Seminer Sunumları

09.11.2020

18.12.2020

Ara-sınavlar

21.11.2020

29.11.2020

Seminer Raporlarının Enstitüye teslim edilmesi

28.12.2020

15.01.2021

Yıl Sonu Sınavları

18.01.2021

30.01.2021

Yarıyıl Projesi Sunumları

04.01.2021

20.01.2021

Bütünleme Sınavları

01.02.2021

12.02.2021

Savunma sınavına girmek için tezlerin Enstitüye ilk kontrolü için son tarih

29.01.2021

Tez Savunma Sınav Başvuruları

09.11.2020

01.02.2021

Ciltlenmiş tezin son teslim tarihi / Ciltlenmiş Yarıyıl Projesinin son teslim tarihi

Sınav tarihinden itibaren

en geç 30 gün içinde


                              

Azami süresini dolduran öğrenciler için Sınav tarihi itibarıyla bir ayı geçmemiş olmak koşulu ile Ciltlenmiş tezin/yarıyıl projesinin son teslim tarihi

 26.02.2021