elektrik

SİLVAN MYO ELEKTRİK BÖLÜMÜ

Eğitim Türü: 

Örgün Öğretim 

Hedef: 

Bu programın hedefi, Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisat ve makinelerin kurulması, işletilmesi, bakımı, projelendirilmesi ve onarımı işlerinde çalışabilecek teknikerler yetiştirmektir. 

Kazanılacak Derece: 

Önlisans Derecesi 

Kabul Koşulları: 

Elektrik ve Enerji programına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Elektrik ve Enerji  Programına, YGS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Elektrik ve Enerji Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

Üst Kademeye Geçiş: 

Mezunlarımız DGS sınavı ile 4 yıllık fakültelerin;

 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Fizik
 • Havacılık Elektrik ve Elektroniği
 • Kontrol Mühendisliği
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uçak Elektrik-Elektronik
 • Uzay Mühendisliği

Lisans Programları'na dikey geçiş yapabilirler. 

Mezuniyet Koşulları: 

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir. 

Mezun İstihdam Olanakları: 

Mezunları; Kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Elektrik santrallerinde, trafo merkezlerinde, fabrikalarda ve makine bakım-onarım, beyaz eşya servislerinde, proje bürolarında, Elektrik dağıtım şirketlerinde, Otomasyon şirketlerinde, Proje Ofislerinde çalışabilirler. Elektrik Teknolojileri programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; özel sektörde elektrik işlerinde, plan ve proje, elektrik tesisatçılığı, otomasyon sistemlerinde, dağıtım şirketleri bünyesinde arıza ve dağıtım elemanı olarak, organize sanayi bölgelerinde elektrik ustası, motor ve trafo işletmeciliğinde, bobinaj işlemleri gibi yerlerde çalışma ve yetkili olarak kendi işini kurabilmektedir. 

Program Profili: 

Bu program için ön lisans öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçe’ dir. 

Akademik Personel:

 1. Öğr. Gör. Yıldırım ÖZÜPAK ( Program Başkanı)
 2. Öğr. Gör. Halime SELOĞLU GENÇ