çocuk gelişimi

SİLVAN MYO ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

Eğitim Türü:  

Örgün Öğretim 

Hedef: 

Çocuk Gelişimi programı, çocukların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmelerinde eğitime ve danışmanlığa duyulan ihtiyacı karşılamak amacı ile kurulmuştur. Çocuk Gelişimi Programının en önemli hedefi; yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda yetişen öğrencilerimizin, sahip olduğu donanımı kullanan, araştıran, ülke ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istenmektedir. Çocuk Gelişimi Programı, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında, tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, hoş vakit geçirmelerini sağlayan materyal (kukla, kavram ve konu kartları, hikâye yazım) hazırlayan, ilk yardım kurallarını uygulayan gerekli bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlar. Böylece, Çocuk Gelişimi Programı bilimsel ve sanatsal faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası platformda tanınan, geleneksel kültürüne sahip çıkarak, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda özgün ve çağdaş tasarımlar yapan, yaratıcı, yenilikçi, mesleği ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip bireyleri çalışma hayatına hazırlayacaktır.  Programın amacı, 0-18 yaş normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların gelişimini destekleyici eğitim programı ile bu alanda çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan tüm birimlere ara eleman yetiştirmektir. 

Kazanılacak Derece: 

Önlisans Derecesi 

Kabul Koşulları: 

Çocuk Gelişimi programına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Çocuk Gelişimi Programına, YGS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Çocuk Gelişimi Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

Üst Kademeye Geçiş: 

Mezunlarımız DGS sınavı ile 4 yıllık fakültelerin;

  • Okul Öncesi Öğretmenliği
  • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği
  • Anaokulu Öğretmenliği
  • Çocuk Sağlığı ve Gelişimi

Lisans Programları'na dikey geçiş yapabilirler. 

Mezuniyet Koşulları: 

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir. 

Mezun İstihdam Olanakları:

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Özel kreş ve anaokullarında, idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulu ve İlköğretimlere bağlı anasınıflarında Usta öğretici olarak. Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Yataklı Tedavi Veren Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında, bakıcı anne olarak. Çocuk Yayınları ve Oyuncakları sektörlerinde tasarımcı olarak. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nda, Devlet Planlama Teşkilatı'nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvaları, Aile Danışma Merkezleri ve yetiştirme yurtlarında. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde ve hastanelerde. Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında, Adalet Bakanlığı'na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde. Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde. Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde. Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında Çocuk gelişimiyle ilgili çalışmalarda görev yapabilirler.

Program Profili: 

Bu program için ön lisans öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçe’ dir. 

Akademik Personel:

  1. Öğr. Gör. Esra KUZ ( Program Başkanı)
  2. Öğr. Gör. Hatice KARAKOYUN
  3. Öğr. Gör. Orhan KARAKOYUN