Vizyonumuz

 VİZYONUMUZ

Faaliyetleri liyakate önem veren, işbirliği, dayanışma ve paylaşım ilkelerini benimseyen, yenilikçi, yaratıcı, geleceğe inanan ve toplum yararına önem veren paydaşların erişimine açık bir Enstitü olmak.

- Uluslararası bilimsel platformda saygın, izlenen ve kaynaklara sahip bir konum olun; eğitim öncelikli hizmetler ve politikalar üretmek, toplum sağlığının gelişmesinde alanını daha etkin hale getirmek.

- Uluslararası değişim programları ile öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak için etkili bir Enstitü olun.

- Toplum sağlığını tehdit eden alanlarda koruyucu yöntemler geliştirmek,

- Sağlıkla ilgili mevzuatın oluşturulmasına katkı sağlamak ve uluslararası çağdaş düzeye ulaşmasını sağlamak.

-Sağlık bilimleri alanında, eğitim, öğretim ve uygulamada kaliteyi yakalayan, özgün çalışmalar yapan, aynı zamanda bölgesinde lider, ulusal ve uluslararası çevreler tarafından tanınan, tanınmış ve saygın bir Yüksek Lisans Okulu olmak.