DÜKSAM Vizyon


DÜKSAM, kadınların sosyal, siyasi ve ekonomik hayatta temsilini güçlendirecek, kadın hakları ve aile temelli konularda kalıcı çözümler üretecek bazı eğitsel ve yasal yollar inşa edilmesi gerektiği düşüncesini önemsemektedir. Dolayısı ile bölgesel düzeyde kadın sorunlarına yönelik çözüm yollarının geliştirilmesine hizmet edecek akademik ve sosyo-kültürel faaliyetlerde öncü bir merkez olmak ana vizyonumuzdur.