DÜKSAM Misyon


Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKSAM)   kadın ve erkeğin toplumsal hayata ortak katılımını, kadının fırsat eşitliğine ulaşmasını, ailede ve toplumsal hayatta hak temelli rol paylaşımını ve şiddetle mücadele gibi ilkeleri benimsemiş olup, bu alanlarda inceleme ve araştırmalar yapmayı görev edinmiştir. Bu doğrultuda;

  • Çeşitli alanlarda araştırmalar yapmayı,
  • Eğitime yönelik etkinlikler düzenlemeyi,
  • Bölgesel olarak kadının ve ailenin güçlendirilmesini sağlamayı,
  • Kadınların toplumsal yaşamın her alanında karşı karşıya kaldıkları sorunları görünür hale getirerek her türlü ayrımcılıktan korunmalarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmayı,
  • Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı kadınların güçlenmesine katkıda bulunacak akademik ve destekleyici çalışmaları kurumlar arası işbirliği aracılığı ile yürütmeyi
misyon olarak benimsemiştir.