DÜKSAM Kalite Politikası


Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKSAM) birim mevzuatı ve üniversitemiz kalite politikası temelinde, 

  • Kadın ve erkeğin toplumsal hayata ortak katılımı,
  • Kadının fırsat eşitliğine ulaşması,
  • Bölgesel olarak kadının ve ailenin güçlendirilmesi,
  • Ailede ve toplumsal hayatta hak temelli rol paylaşımı,
  • Şiddetle mücadele,
  • Kadınların toplumsal yaşamın her alanında karşı karşıya kaldıkları sorunları görünür hale getirerek her türlü ayrımcılıktan korunmalarını sağlayacak faaliyetlerin düzenlenmesi,
  • Kadınların sosyal, siyasi ve ekonomik hayatta temsilinin güçlendirilmesi,
  • Kadın hakları ve aile temelli konularda kalıcı çözümler üretecek bazı eğitsel ve yasal yollar inşa edilmesi

ilkeleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak bölgesel düzeyde kadının refahını sağlamak ve politika yapıcı kurumlara paydaş olarak aktif katkı sunmak, ülke çapında örnek bir uygulama merkezi olmak kalite hedefimizdir.

Kalite hedefimiz doğrultusunda öncelikle bölge halkının kadın ve kadına dair konular hususunda farkındalığının ve duyarlılığının arttırılması, bölgede toplumsal iyileşmenin desteklenmesi ve kadına verilen değerin nesiller boyunca sürdürülebilirliğinin sağlanması, projeler üretmek, eğitim ve seminerler düzenlemek, DÜKSAM’ın yıllık faaliyet ve hizmet raporlarını gözden geçirerek SWOT ve TOWS analizleri doğrultusunda her yıl kendisini güncellemesi ve sürekli iyileştirmelerde bulunması “Kalite Politikası” olarak benimsenmiştir.