Fakülte Yönetim Kurulu

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ADI-SOYADI

GÖREVİ

BAŞLAMA - B İ T İ Ş

Prof. Dr. Hasan TANRIVERDİ

Başkan

Dekan

Prof. Dr. Fazıl Hüsnü ERDEM

Üye

05.02.2022 - 05.02.2025

Prof. Dr. Ali AYLİ

Üye

17.11.2023 - 17.11.2026

Prof. Dr. Gürsel KAPLAN

Üye

21.11.2020 - 21.11.2023

Doç. Dr. Vahap COŞKUN

Üye

29.08.2023 - 29.08.2026

Doç. Dr. Mehmet KARAARSLAN

Üye

29.08.2023 - 29.08.2026

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Murat IŞIK

Üye

02.05.2021 - 02.05.2024

Fırat YANIK

Raportör

 Fakülte Sekreteri