Kadın Dostu Dicle Kampüs Etkinlikleri


10.01.2024


DÜKSAM “Kadın Dostu Dicle Kampüs” Etkinliklerine Başladı

Diyarbakır Valiliği İl Eylem Planına dâhil olan DÜKSAM, 2024 yılı etkinliklerine “Kadın Dostu Dicle Kampüs” oluşturma yolundaki ilk adımını Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesindeki kadın akademisyenlerle buluşarak attı. 

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında üniversite öğrencilerini ve idari personeli  kapsayacak çalışmalar hakkında bilgi veren DÜKSAM Müdürü Prof. Dr. Şengül Kocaman, “Kadın Dostu Dicle Kampüs” oluşturmak için neler yapılacağı konusunda akademisyenlerle fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda özellikle kadın öğrencilerin kampüs içinde kendini daha rahat hissettiği, kadın öğrencilerin yaşadığı sorunlara duyarlı bir üniversite anlayışının yaygınlaşması için konferans, panel, atölye gibi eğitimlere hız verileceğine dikkat çekildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele anlayışının gündemde tutulması amacıyla Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi kadın akademisyenleri tarafından öğrencilere farkındalık etkinliklerinin yapılması konusunda da etkinlik takvimi oluşturuldu.

Fotoğraf Galerisi