Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Akademik Personel

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Ali Osman ALAKUŞ

aliosman@dicle.edu.tr  ( Bölüm Başkanı    )

8979

Prof. Dr.

İrfan YILDIZ

irfanyildiz@dicle.edu.tr

8966

Dr. Öğr. Üyesi

Münire Meral YAĞCI TURAN

muniremeral@hotmail.com

8965

Dr. Öğr. Üyesi

Nurhayat GÜNEŞ

nurhayat.gunes@dicle.edu.tr

8962

Dr. Öğr. Üyesi

Berivan EKİNCİ

berivan.ekinci@dicle.edu.tr

8978

Öğr. Gör.

Bahattin EREN

beren@dicle.edu.tr

8963

Öğr. Gör.

Eyyup Serkan HAKERİ

mimhak@hotmail.com

8976

Uzman

Fatma ALTIN YÜCE

 

8964

 

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Didem DÖĞER

didem.doger@dicle.edu.tr

8973