AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN GİRECEKLERİ EK SINAV TAKVİMİ

24.02.2022


DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN

GİRECEKLERİ EK SINAV TAKVİMİ

 

HARÇ YATIRMA TARİHLERİ

 

Başlama: 28.02.2022

Bitiş: 07.03.2022

 

1.EK SINAV

 

SINAV TARİHLERİ

14-25 Mart 2022

 

2.EK SINAV

 

SINAV TARİHLERİ

09-20 Mayıs 2022

 

ÖNEMLİ NOTLAR

 

1- Öğrenci, https://obs.dicle.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden kullanıcı adı olarak öğrenci numarası ve şifre ile veya e-devlet şifresiyle otomasyona girerek sorumlu olduğu dersleri görebilir ve varsa itiraz için en geç 04.03.2022 Cuma gününe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıyla irtibata girebilir.

 

2- Öğrenci daha evvel alıp almadığına bakılmaksızın almakla yükümlü olduğu (ders müfredatında yer alan) tüm teorik derslerde ek sınava girebilir, ancak, uygulama, laboratuvar veya dönem içi performansa dayalı dersler için ek sınav yapılmaz.

 

3- Ek sınavlar, yukarıda belirlenen tarihler arasında ilgili akademik birim kurullarınca belirlenip kendi web sayfalarında ilan edilen sınav programına göre yüz yüze yapılacaktır. Öğrenciler sınava girdiklerinde yanlarında nüfus cüzdanı bulundurmak zorundadırlar.

 

4- Sınavda alınan not tek başına değerlendirilir ve 60 puan alan öğrenci o dersi başarmış sayılır ve o ders için tekrar sınava giremez.

 

5- Öğrenci ek sınav için ilgili döneme ait öğrenci harcını öğrenci numarası ile Vakıfbanka yatırmak zorundadır. Bahar dönemi için ücret yatıranlar da ek sınav için ayrıca ücret yatıracaklardır.

 

6- Ek sınav hakkından sadece 2018 yılından bu yana azami öğrenim süresinden dolayı kaydı silinenlerden 31 Ocak 2022 tarihine kadar başvuru yapanlar ve azami öğrenim süresini doldurduğu halde mevzuat gereği kaydı silinmeyen (halen kayıtlı) önlisans ve 4 (dört) yıl öğrenim süreli lisans öğrencileri girebilir.

 

7- Sorumlu olduğunuz dersleri otomasyon sayfasına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde bulunan “Başvuru İşlemleri” altında bulunan “EK Sınav Başvuru V2” alanından öğrenebilirsiniz.