4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

23.08.2022


DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
8/23/2022İLAN METNİİndir