ULUSLARARASI TARİHSEL, YASAL, ETİK VE MEDYA BOYUTLARIYLA SALGIN HASTALIKLAR KONGRESİ

16.06.2022 - 16.06.2022


Değerli Akademisyenler,

2019 sonlarında dünyayı alarma geçiren COVID-19 pandemisi tüm ülkelerde baş gündem olmuş ve toplumları, yaşanmış diğer pandemilerde olduğu gibi etik, hukuk, ekonomi, siyaset, teknoloji, kültür, sağlık ve eğitim sistemleri, dinî ve ailevî yaşam ve de uluslararası ilişkiler alanlarında ortaya çıkan sorunlara yaklaşımları bakımından adeta sınavdan geçirmiştir. 13–15 Ekim 2022’de Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek uluslararası kongremizde, bireylerin ve toplumların yaşamlarını iyileştirmek adına dersler çıkarmak üzere, ülkemizde ve dünyada geçmişte ve günümüzde yaşanmış küçük ya da büyük tüm salgınları, tarihsel, etik, yasal ve medya boyutlarıyla irdelemek istiyoruz.

Sizleri, Dicle Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, İstanbul Üniversitesi ve Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği işbirliğiyle, Diyarbakır Sur Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen kongremize içtenlikle davet ederiz.

 

 

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Arın Namal (İstanbul Üniversitesi)

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Öğr. Gör. Burak Kazan, PhD. (Dicle Üniversitesi)

Kongre web sitesi: https://congressonepidemics.com

 

 

Dear Academics,

Since late 2019, the alarming situation of the COVID-19 pandemic has topped the global agenda and tested societies’ approaches to dealing with the related issues of ethics, law, economics, politics, technology, culture, health and education systems, religious and family life, and international relations, as was the case in previous pandemics. At our international conference, which will be held at the Dicle University Congress Center in Diyarbakir on 13–15 October 2022, we wish to review all domestic and foreign, historical and recent, minor and major epidemics from historical, ethical, legal, and media perspectives, with the aim of improving the lives of individuals and societies by taking lessons.

We cordially invite you to attend our congress organized in cooperation with the Dicle University, the Istanbul University, and the Society of Medical Ethics, Medical Law, and Medical History, and supported by the Diyarbakır Sur Municipality.

 

Congress President

Prof. Dr. Arın Namal (Istanbul University)

Organizing Committee Chair

Lecturer Burak Kazan, PhD (Dicle University)

Congress website: https://congressonepidemics.com


Fotoğraf GalerisiDosya Ekleri

Açıklamaİndir
Kongre Çağrı Metniİndir