Kayıt İşlemleri

Kayıtlar e-devlet sistemi üzerinden elektronik olarak alınmaktadır. Ancak e-devlet sisteminden kayıt yaptıramayan adaylar şahsen veya noterden vekalet verecekleri vekili aracılığıyla da kayıt yaptırabilirler.

1. Daha evvel herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ve ayrılanlar da dahil olmak üzere adayın mezun olduğu öğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi aslı.

2. İkinci Öğretim öğrenim ücretinin 1.taksitinin Türkiye Vakıflar Bankasının herhangi bir Şubesinden, Türkiye Vakıflar Bankası Diyarbakır Şubesi hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu, (Türkiye Vakıflar Bankası Şubesi Üniversitemiz kampüsünde de bulunmaktadır. Ancak, kayıt günlerinde Diyarbakır’daki Vakıflar Bankası Şubelerinde yığılma olabileceğinden, isteyen öğrenciler T.C.Kimlik numarası ile harcını bulunduğu yerdeki Vakıflar Bankası Şubelerinin birinden yatırmaları zaman kazanmak için yararlarına olacaktır. Öğrenim ücretlerini yatıracak olanların EFT yapmayıp mutlaka Vakıflar Bankası Şubelerini kullanmaları gerekmektedir.)

3. Erkek öğrencilerin üniversiteye kayıt yaptırmasında askerlik yönünden bir sakıncası olup olmadığı hususu, Üniversitemiz tarafından “Kamu Uygulamaları Merkezinden” sorgulanacak ve sadece askerlik yönünden sakıncası bulunduğu belirtilenlerden ilgili Askerlik Şubesi Başkanlığından alınmak üzere “Askerlikle İlişiksiz Belgesi” istenecektir. Askerlik yönünden sakıncası bulunduğu belirtilen ve askerlik Şubelerine gitmeleri istenilen adayların isimleri www.dicle.edu.tr internet sayfamızda yayınlanacaktır.