YAZ ÖĞRETİMİ SÜREÇLERİ

20.11.2023


YAZ ÖĞRETİMİ SÜREÇLERİ

 

 

 

BAŞVURU SÜRECİ

1-Üniversitemiz öğrencileri, kendilerine ait otomasyon sayfasından yaz öğretiminde açılan derslere yaz okulu takviminde belirtilen tarihler arasında kayıt yapacaklardır.

2-Diğer Üniversite öğrencileri ise https://obs.dicle.edu.tr/oibs/summer_app/ linkinden “Yeni Kullanıcı Oluştur” butonu ile bilgilerini gireceklerdir, girdikleri mail adresine gönderilen şifre ile sisteme giriş yapacaklardır.

3-Kesinleştirilen ders kayıt işleminden sonra danışman onay verecek veya ekle/sil yapacaktır.

 

 

 

 

 

 

ÜCRET YATIRMA

1-Yaz okulunda açılan derslere kesin kayıt yaptıran öğrenciler, yaz okulu takviminde belirtilen tarihler arasında yaz okulu ücretini öğrenci numarası ile Türkiye Vakıflar Bankası’nın herhangi bir şubesinden “yaz okulu ücreti” olduğunu belirtmek suretiyle yatıracaklardır. (Misafir öğrenciler de başvuru onay ve ders kayıt işleminden sonra belirlenen öğrenci numarası ile bankaya ücret yatıracaklardır.)

2-Yaz okulunda açılması planlanan dersler için ücret yatıran ancak dersler başlamadan feragat eden öğrencilerin yatırmış oldukları ücret iade edilecektir. 3-Yeterli başvuru sağlamadığı için açılmayan dersler için ücret yatıranlar hariç olmak üzere, yaz okulu eğitim-öğretimi başladıktan sonra ücret iade talebinde bulunanların yatırmış oldukları ücretler iade edilmeyecektir.

4-Ücret yatırma işleminden sonra yeterlik sağlamayan dersler otomasyon ortamından silinecektir. Öğrenciler, silinen dersin yerine yeni ders ekleyebilir, ilave ücret tahakkuk ettirilmesi durumunda ise belirlenen ücret tahsil edilecektir. Fazla ücret yatıran öğrenci ise dekont ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapmaları durumunda ücretleri iade edilecektir.

YAZ DÖNEMİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kesin talimatlarıyla yaz öğretiminde ders ve sınavlar yüz yüze yapılacaktır.

BİR DERSİN AÇILMASI İÇİN ÖĞRENCİ KOTASI

Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için ilgili derse en az on öğrencinin kesin kayıt yaptırmış olması gerekir.

YAZ ÖĞRETİMİNDE ALINACAK KREDİ SAYISI

Yaz öğretimi programına kayıt yaptıran öğrenci, derslerin çakışmaması koşuluyla, yıl sistemli öğretim yapan akademik birimlerde bir yaz öğretimi döneminde Üniversitemizde veya diğer yükseköğretim kurumlarında en fazla dokuz, dönemlik öğretim yapan akademik birimlerde ise en fazla on iki kredilik ders alabilir.

Misafir öğrenciler de bu kapsamdadır.

YAZ ÖĞRETİMİNDE DERS ALMA

Güz veya bahar yarıyıllarında devamı alınıp da nottan dolayı başarısız olunan dersler, yaz döneminde alınabilir.

ÜNİVERSİTEMİZ BİRİMLERİ ARASINDA DERS ALMA

Üniversitemiz öğrencileri, kayıtlı oldukları akademik birim dışındaki diğer akademik birimlerimizden yaz öğretimi döneminde açılan derse/derslere kayıt yapabilmeleri için bölüm veya program başkanının onayını alırlar.

YAZ ÖĞRETİMİNDE ÜSTTEN DERS ALMA

Bulunduğu döneme kadar başarısız, devamsız veya kayıt yapılmayan/alınmayan dersi bulunmayan ve akademik genel not ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler, sadece tamamladıkları sınıfın devamındaki sınıftan yaz öğretimi döneminde 12 krediye kadar ders alabilirler.

BAŞARILAN DERSİN YENİDEN ALINMASI

Güz veya bahar döneminde düşük bir notla başarılı olunan dersler de yaz öğretiminde yeniden alınabilir. Bu durumda öğrencinin geçer durumdaki son notu değerlendirmeye alınır ve yaz öğretiminde geçer bir not alamayan öğrencinin önceki notu geçerliliğini korur.

YAZ ÖĞRETİMİNDE ALINAMAYACAK DERSLER

Yaz öğretiminde ön koşulsuz veya ön koşulun alındığı dersler alınabilir. Bitirme projeleri, tez çalışmaları veya mezuniyet çalışması gibi dönem içindeki performansa dayalı dersler yaz öğretiminde açılamaz ve başka bir yükseköğretim kurumunda yaz öğretiminde alınamaz.

 

 

MEZUN DURUMDAKİ ÖĞRENCİLER

Yaz öğretimi sonrasında Eylül ayında mezun olabilecek durumda olup en fazla üç dersten başarısız veya devamsız olan öğrenciler yaz öğretiminde (bitirme projeleri, tez çalışmaları veya mezuniyet çalışması gibi dönem içindeki performansa dayalı dersler hariç olmak üzere) kredi limiti dâhilinde üç dersi de alabilirler.

STAJ

Yaz öğretimi döneminde dersler yüz yüze yapılacağından yaz öğretiminin uygulandığı tarihlerde staj yapılamaz.

DERSLERE DEVAM

Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerden devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz öğretiminde aldıkları teorik ve uygulamalı derslerin en az %70’ine devam etmek zorundadırlar. Öğrencilerin, yaz öğretimindeki devam durumları güz veya bahar dönemlerine sayılamaz.

ARA SINAV-

MAZERET SINAVI

 

DÖNEM SONU SINAVI (FİNAL)

 

BÜTÜNLEME SINAVI

1-Yaz öğretiminde, her ders için en az bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır.

2-Haklı ve geçerli bir nedenle ara sınav/sınavlara katılamayan öğrenciler, mazeretlerini belirten belgeyi, mazeretinin bitiminden itibaren üç iş günü içerisinde ilgili akademik birime teslim etmeleri halinde, kendilerine ilgili birim yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavlarının da dönem sonu sınavlarından önce tamamlanması gerekir.

3-Yaz öğretimi döneminde bütünleme sınavı yapılmaz.

 

SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Öğrenci, sınav sonuçlarına, sonuçların öğrenci otomasyonunda ilanından itibaren en geç beş iş günü içerisinde dekanlığa/müdürlüğe dilekçeyle başvurarak sınav kâğıdının maddi hata ya da hatalı soru yönünden yeniden incelenmesini isteyebilir.

 

 

 

BAŞKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN DERS ALMA

Öğrencimiz, üniversitemize kayıt yaptırdığı yıldaki bölüm/programın merkezi yerleştirme puanına eşdeğer veya daha yüksek olan bir yükseköğretim kurumundan aşağıdaki şartlar doğrultusunda yönetim kurulu izniyle ders alabilir. İzinsiz giden öğrencilerin dersleri kabul edilmeyecektir.

 

1-Öğrencinin başvurmuş olmasına rağmen o dersin Üniversitemizde yaz öğretimi döneminde açılmamış olması,

 

2-İlgili dersin dönemi içerisinde Üniversitemizde devamı alınıp nottan dolayı başarısız olunması, ancak, Eylül ayında mezun olabilecek durumda olup en fazla üç dersten başarısız veya devamsız olan öğrenciler de ders alabilir. (Yaz öğretiminde ön koşulsuz veya ön koşulun alındığı dersler alınabilir. Bitirme projeleri, tez çalışmaları veya mezuniyet çalışması gibi dönem içindeki performansa dayalı dersler yaz öğretiminde açılamaz ve başka bir yükseköğretim kurumunda yaz öğretiminde alınamaz.)

 

4-Diğer yükseköğretim kurumundan alınacak derse ait bilgi paket ilgili bölüm/program başkanlığına sunulması,

 

 

 

 

TEK DERS SINAVI

(1) Yaz öğretimi dönemine kayıt yaptıran ve yaz öğretimi sonunda, sorumlu olduğu ders müfredatında mezuniyet için başarması gereken derslerden yalnızca birinden dersin devamını almış olması koşuluyla başarısız olan öğrencilere, ilgili akademik birim kurulu veya Yönetim Kurulunca Eylül ayı içerisinde yapılmak üzere tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Yaz öğretimi dönemine kayıt yaptırmayan öğrenciler, yaz öğretimi sonrası tek ders sınav hakkından faydalanamazlar.

(3) Tek ders sınavına sadece Üniversite öğrencileri girebilir. Diğer üniversite öğrencileri kendi yükseköğretim kurumlarının konu ile ilgili mevzuatına tabidir.

Ders içerikleri için: http://obs.dicle.edu.tr/oibs/bologna